صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/28 لغایت 1396/09/15، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٤:٥٥ - 1396/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مناقصات دولتی لبنان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط شرکت برق لبنان
پیرو مکاتبات پیشین و طبق اعلام شرکت برق لبنان، مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری دو نیروگاه جیه و زوک لبنان تا تاریخ 10 آذر ماه سال جاری تمدید شده است:
 ٠٩:٠٥ - 1396/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولتی جمهوری آذربایجان
مناقصه بین المللی شرکت سهامی فضای سبز و زیباسازی جمهوری آذربایجان
به پیوست آگهی فراخوان مناقصه عمومی شرکت سهامی فضای سبز و زیباسازی جمهوری آذربایجان برای خرید پمپ لوله و اتصالات آبیاری، موجود می‌باشد:
 ٠٨:٢٧ - 1396/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان
اعلامیه مناقصه بین المللی وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان جهت خرید کالاها
 ١٦:٥١ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلامیه مناقصه بین المللی اتحادیه صنعتگران و بازرگانان ترکمنستان
اتحادیه صنعتگران و بازرگانان ترکمنستان بمنظور احداث مرکز تجاری- تفریحی به صورت مشارکتی(سهامی) در تقاطع بزرگراه مختومقلی و خیابان تاسلامای شهر عشق آباد مناقصه بین المللی اعلام میدارد.
 ١٦:٤٤ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی شهرداری عشق آباد بمنظور تنظیم طرح و احداث جایگاه استقرار مقامات
شهرداری عشق آباد بمنظور تنظیم طرح و احداث جایگاه استقرار مقامات در رژه ها و مراسم های رسمی دولتی در ضلع شمالی مسیر بزرگراه کوپتداغ شهر عشق آباد مناقصه بین المللی اعلام می دارد.
 ١٦:٣٧ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی شهرداری عشق آباد بمنظور تنظیم طرح و احداث مرکز اجلاس های بین المللی
شهرداری عشق آباد بمنظور تنظیم طرح و احداث مرکز اجلاس های بین المللی در ضلع شمالی مسیر بزرگراه چاندی بیل شهر عشق آباد مناقصه بین المللی اعلام میدارد.
 ١٦:٣١ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور تولید کفش های ورزشی
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور تولید کفش های ورزشی مناقصه بین المللی خرید و نصب دستگاههای آن را اعلام میدارد.
 ١٦:٢٥ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلامیه مناقصه بین المللی
اعلامیه مناقصه بین المللی وزارت نساجی ترکمنستان
وزارت نساجی ترکمنستان برای خرید و نصب دستگاه هایی بمنظور ارتقاء سطح کیفی محصولات کارخانه ریسندگی قربان سلطان آتامرادووا واقع
 ١٢:٣٩ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی جمهوری آذربایجان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان
وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی اعلام مناقصه بین المللی میدارد:
 ١٦:٢٨ - 1396/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات شرکت سهامی آذرسو جمهوری آذربایجان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت سهامی آذرسو جمهوری آذربایجان
شرکت سهامی آذرسو جمهوری آذربایجان برای احداث ابنیه و کانال کشی طرحهای تصفیه خانه شهرهای آقداش، بیلقان و آغجابدی اعلام مناقصه عمومی میدارد:
 ١٦:٠٤ - 1396/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت برق اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت برق اتیوپی برای درخواست تعیین صلاحیت مقیاس انرژی خورشیدی:
 ١٥:٢٥ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی برای تأمین مبلمان اداری:
 ١٤:٥٧ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی برای طراحی و ساخت پروژه‌های مندرج در آگهی:
 ١٤:٣٢ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مخابرات اتیوپی
شرکت مخابرات اتیوپی جهت تأمین انواع داک و کابلهای فیبر نوری، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین‌المللی میدارد:
 ١٤:٢٢ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>