صفحه اصلی > آرشیو فیلم ها 
دیدار دکتر روحانی از فرانسه
دیدار دکتر روحانی با وزیرخارجه استونی
دیدار دکتر روحانی از روم
فیلم شماره 1