معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۶۷
۱۳۹۸/۰۵/۲۳- ۰۷:۳۰

اشتغال غیر قانونی اتباع خارجی در ترکیه

حزب جمهوریخواه خلق اصلی ترین حزب مخالف دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه اخیرا اقدام به تهیه گزارشی تحت عنوان ‘’ کارگران مهاجر قاچاق ‘’ نموده و طی آن به بررسی پدیده وضعیت کاری آوارگان سوری در ترکیه پرداخته است. بر اساس این گزارش تعداد یک میلیون آواره سوری به طور غیر قانونی و با حداقل دستمزد در ترکیه مشغول به کار می‌باشند .

 حزب جمهوریخواه خلق اصلی ترین حزب مخالف دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه اخیرا اقدام به تهیه گزارشی تحت عنوان ‘’ کارگران مهاجر قاچاق ‘’ نموده و طی آن به بررسی پدیده وضعیت کاری آوارگان سوری در ترکیه پرداخته است. بر اساس این گزارش تعداد یک میلیون آواره سوری به طور غیر قانونی و با حداقل دستمزد در ترکیه مشغول به کار می‌باشند . بر اساس این گزارش 20 درصد از کارگران سوری که به طور قاچاق در حوزه‌های مختلف صنفی در ترکیه مشغول به کار هستند دارای سنین 15 سال و کمتر از آن هستند .

استفاده از آوارگان سوری به عنوان نیروی کار در حوزه‌های مختلف صنفی توسط ترکیه از چند لحاظ میتواند به سود و زیان  دولت حاکم در این کشور باشد :

  • استفاده از مهاجران سوری به عنوان نیروی کار در حوزه‌های مختلف صنفی به طور قاچاق هزینه‌های کمتری برای صاحبان شرکتها و حتی دولت ترکیه داشته و در شرایط فعلی که دولت نیز با محدودیت بودجه‌های جاری روبروست استفاده از این نیروی کار میتواند بار مالی کمتری برای شرکتها و دولت داشته باشد .
  • ارائه حداقل دستمزد و عدم پرداخت حق سهم بیمه کارگر و یکسری حقوق جانبی به کارگر توسط کارفرما از یک سو موجبات رضایت صاحب شرکت و کارفرما را فراهم نموده و از سوی دیگر موجب کاهش بار مالی بر دوش دولت میگردد .
  • جذب آوارگان سوری به عنوان نیروی کار در حوزه‌های صنفی توسط شرکتهای ترک میتواند تا حدودی رضایت خاطر آنها را فراهم نموده و بدین شکل مانع از این گردد که این تعداد برای گذران زندگی به کارهای غیر مجاز و در برخی موارد غیر قانونی دست بزنند . به عبارت دیگر میتوان گفت که اشتغال به کار آوارگان سوری حتی به صورت غیر قانونی میتواند ضریب بروز یکسری اعمال ناهنجار در اجتماع را کاهش دهد .
  • لازم به ذکر است که استفاده آوارگان سوری در دنیای کار ترکیه در حوزه‌های مختلف توسط شرکتها سبب شده است تا نرخ بیکاری در میان جوانان و نیروی کار بالقوه ترکیه رو به افزایش بوده ، از یک سو موجب راکد ماندن نیروی جوان کاری در کشور شده و از سوی دیگر موجب افزایش نارضایتی مردم نسبت به آوارگان سوری و اتباع دیگر کشورها شده که در نهایت به عنوان برخوردهای مردمی نسبت به آنها در جامعه نمایان گردد .
  • استفاده از مهاجران و آوارگان سوری در بخشهای مختلف صنفی به ویژه بخشهای تولیدی کشور با حداقل دستمزد و عدم داشتن هر گونه انتظار و مطالبه از کارآفرین و صاحب شرکت در ارائه حقوق قانونی میتواند موجب کاهش روحیه کاری کارگران ترک شده و به تدریج آنها را تشویق به کم کاری در محل کار خود نماید .
  • اشتغال آوارگان سوری در حوزه‌های صنفی مختلف سبب خواهد شد تا کارگران سوری به مرور زمان بتواند زمینه ماندگار شدن خود در ترکیه را فراهم نموده و در آینده در قبال سیاست های دولت در بازگردان آنها به کشورشان مقاومت نشان دهند که در نهایت احتمالا" بتواند منجر به ایجاد یک سری تنشهای اجتماعی گردد .
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما