معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۸/۰۶/۲۱- ۰۹:۰۰

عملکرد مالی دولت پاکستان

عملکرد مالی دولت عمران خان در سال اول فعالیت (سال مالی 2019) در مقایسه با عملکرد مالی دولت نواز شریف در سال آخر فعالیت (سال مالی 2018)
این نوشتار بر اساس آمار منتشرۀ وزارت دارایی پاکستان در سال‌های مالی 2018 و 2019 که در ضمایم آمده است می‌باشد،

عملکرد مالی دولت عمران خان در سال اول فعالیت

 

شاخص

سال مالی 2019

(اولین سال فعالیت دولت عمران خان)

سال مالی 2018

(آخرین سال فعالیت دولت نواز شریف)

تغییر

(دولت عمران خان نسبت به دولت نواز شریف)

درآمد کل

4,900

5,228

6%-

مخارج کل

8,345

7,488

11%+

کسری بودجه

3,445

2,260

52%+

نسبت کسری بودجه به درآمد کل

70%

43%

27%+

جدول 1- عملکرد کلان مالی (ارقام: میلیارد روپیه)

 

جدول 2- عملکرد درآمدی (ارقام: میلیارد روپیه)

شاخص

سال مالی 2019

(اولین سال فعالیت دولت عمران خان)

سال مالی 2018

(آخرین سال فعالیت دولت نواز شریف)

تغییر

(دولت عمران خان نسبت به دولت نواز شریف)

درآمد مالیاتی

4,473

4,467

1/0%+

نسبت درآمد مالیاتی به درآمد کل

91%

85%

6%+

 


 

شاخص

سال مالی 2019

(اولین سال فعالیت دولت عمران خان)

سال مالی 2018

(آخرین سال فعالیت دولت نواز شریف)

تغییر

(دولت عمران خان نسبت به دولت نواز شریف)

مخارج جاری

7,104

5,854

21%+

مخارج عمرانی

1,219

1,621

24%-

مخارج نظامی

1,146

1,030

11%+

جدول 3- عملکرد هزینه‌ای (ارقام: میلیارد روپیه)

 

جدول 4- منبع تامین کسری بودجه (ارقام: میلیون روپیه)

شاخص

سال مالی 2019

(اولین سال فعالیت دولت عمران خان)

سال مالی 2018

(آخرین سال فعالیت دولت نواز شریف)

تغییر

(دولت عمران خان نسبت به دولت نواز شریف)

استقراض از منابع خارجی

416

785

47%-

استقراض از منابع داخلی

3,028

1,475

105%+

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما