معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۶۵
۱۳۹۸/۰۹/۱۱- ۰۸:۰۰

بررسی وضعیت بازار فرش دستباف در اسپانیا

امروزه فرش دستباف ایرانی جایگاه واقعی که در گذشته در بازار اسپانیا داشت را از دست داده است، از این رو برای بازگشت دوباره به این جایگاه و برای ورود به بازار رقابتی که در حال حاضر در دست کشورهایی چون هند و پاکستان می باشد، ضروری است که تولیدکنندگان کشور با تغییر سلیقه مردم، به سمت تنوع‌بخشی و طراحی‌های جدیدﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﺑﺎزار اروپا در تولید فرش دستباف ایرانی حرکت کنند. گزارشی که در پی خواهد آمد به تفصیل به بررسی وضعیت فعلی فرش دستباف ایرانی در بازار اسپانیا پرداخته است . بررسی و ارائه آمار، جداول، آدرس های الکترونیکی و مطالب مرتبط نیز تحت عناوین ذیل در بخش ضمایم آمده است؛

عناوین مورد بررسی در گزارش به شرح زیر می‌باشد : 

نمایشگاه‌های مرتبط با صنعت فرش دستباف در اسانیا 

مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فرش دستباف  در اسانیا 

برخی از پژوهش گران و متخصصین ایرانی فرش دستباف در اسپانیا

سلیقه بازار فرش دستباف در اسپانیا

برخی از طرح ها و رنگ آمیزی‌های متناسب با بازار اسپانیا

شرکت های اسپانیایی فعال در تجارت فرش دستباف

درآمد سرانه اسپانیا بر حسب شهرستان‌های خودمختار (بر حسب یورو).

هزینه متوسط هر فرد بر حسب شهرستان‌های خودمختار.

هزینه متوسط برای خرید فرش و موکت در اسپانیا. 

قوانین گمرکی و تعرفه‌های مربوطه برای ورود دایم با موقت فرش دستباف  در اسانیا .

واردات فرش دستباف در هفت ماه نخست 2019 (واردات بر حسب کد تعرفه گمرکی). 

میزان کل واردات فرش دستباف در هفت ماه اول سال 2019  در اسانیا 

واردات فرش دستباف در هفت ماه اول سال 2019 بر حسب ماه. 

واردات فرش دستباف در سال 2018 (واردات بر حسب کد تعرفه گمرکی). 

میزان کل واردات فرش دستباف در سال 2018  در اسانیا 

واردات فرش دستباف در سال 2018 بر حسب ماه. 

واردات فرش از ایران از سال 2014 لغایت هفت ماهه نخست 2019 (بر حسب کد تعرفه گمرکی).

واردات فرش دستباف از ایران در هفت ماه اول سال 2019 بر حسب ماه. 

واردات فرش دستباف از ایران در 2018 بر حسب ماه.

واردات فرش دستباف از ایران در هفت ماه اول سال 2019 بر حسب استان‌های اسپانیا ( واردات بر حسب کد تعرفه گمرکی).

واردات فرش دستباف از ایران در سال 2018 بر حسب استان‌های اسپانیا (واردات بر حسب کد تعرفه گمرکی)  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما