معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۸۵
۱۳۹۸/۰۶/۱۷- ۰۹:۰۰

کاهش بدهیهای خارجی بخش خصوصی ترکیه

بانک مرکزی ترکیه در بررسی بدهی های خارجی بخش خصوصی در ماه جون سال 2019 میلادی اعلام نمود که میزان بدهی خارجی تامین شده از وامهای دراز مدت توسط بخش خصوصی کشور نسبت به پایان ماه سال 2018 میلادی 7.8 میلیارد دلار کاهش یافته و میزان بدهیهای خارجی کوتاه مدت بخش خصوصی این کشور ( به غیر از وامهای خارجی تجاری ) نیز با 3 میلیارد دلار کاهش به 12.4 میلیارد دلار رسیده است .

نگاهی به وضعیت بدهی دراز مدت بانک ها از منابع مالی خارجی نشان میدهد که میزان بدهی این گونه بانکها در مقایسه با پایان سال 2018 میلادی به میزان 5.1 میلیارد دلار کاهش یافته و میزان بدهی ناشی از صادرات اوراق بهادار برای جذب منابع مالی خارجی نیز با 912 میلیون دلار به 29.5 میلیارد دلار رسیده است .

در همین دوره زمانی نیز میزان بدهی‌های خارجی که به صورت وام از سوی سیستم بانکی تامین میگردد نیز 2 میلیارد دلار کاهش یافته و میزان ارائه اوراق بهادار نیز با 545 میلیون دلار کاهش به 3.7 میلیارد رسیده است.

در عین حال میزان بدهی خارجی ناشی از دریافت وام از منابع مالی خارجی بخش های خارج از سیستم بانکی در ترکیه 890 میلیون دلار کاهش یافته و میزان ارائه اوراق بهادار برای جذب منبع مالی خارجی با 474 میلیون دلار افزایش به 6.9 میلیارد دلار رسیده است .

مقایسه میزان بدهی‌های وامهای خارجی کوتاه مدت ترکیه در سال جاری میلادی با پایان سال 2018 میلادی نشان میدهد که این میزان 1.7 میلیارد دلار کاهش و به 7.7 میلیارد دلار رسیده است .

میزان بدهی‌های وام های خارجی کوتاه مدت تشکل های خارج از سیستم بانکی ترکیه با 431 میلیون دلار کاهش به 2.9 میلیارد دلار میرسد .

نگاهی به نوع ارز بدهی‌های ترکیه نشان میدهد که از 201.7 میلیارد دلار بدهی وامهای دراز مدت این کشور 60.2 درصد  بدهی دلاری ، 34.4 درصد بدهی یورویی ، 3و9 درصد بدهی لیری و 1.5 درصد آن نیز ارزهای دیگر میباشد .

بررسی میزان بدهی وامهای کوتاه مدت نیز نشان میدهد که از حجم ب 12.4 میلیارد دلاری بدهی کوتاه مدت 47.6 درصد بدهی دلاری ، 33 درصد بدهی یورویی ، 19.2 درصد بدهی لیری و 0.2 درصد نیز ارزهای خارجی دیگر بوده است .

نگاهی به نحوه توزیع میزان بدهی وام های دراز مدت خارجی در حوزه‌های صنفی مختلف ترکیه نشانگر این است که تا پایان ماه جون سال جاری میلادی میزان بدهی ناشی از دریافت وامهای بلند مدت خارجی 201.7 میلیارد دلار بوده که از این میزان 47.6 درصد از سوی بخش فاینانس نظیر بانک ها و غیره و 52.4 درصد از سوی بخشهای خارج از حوزه فاینانس میباشد .

میزان بدهیهای ناشی از وامهای کوتاه مدت نیز 12.4 میلیارد دلار بوده که از این میزان 72.9 درصد مربوط به بخش فاینانس و 27.1 درصد ان نیز به خارج از این بخش تعلق دارد .

بررسی میزان بازپرداخت بدهی ناشی از دریافت وامهای خارجی بخش خصوصی ترکیه نشان میدهد که این رقم در یک دوره یکساله تا پایان ماه جون سال جاری میلادی برابر با  59.5 میلیارد دلار بوده است .

  

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما